monika ziolkowska kancelaria radcy prawnego

O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Ziółkowskiej powstała z myślą o kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych jak i o wszechstronnej pomocy prawnej klientom indywidualnym.
Unikalną specjalizacją na łódzkim rynku usług prawnych jest wszechstronne doradztwo z dziedziny zamówień publicznych po stronie zamawiających jak i wykonawców oraz pomoc prawna beneficjentom środków unijnych wobec korekt finansowych. W podejmowanych działaniach szczególną wagę przywiązuje się do rzetelnej analizy sytuacji prawnej i indywidualnych potrzeb Klienta. Zapewnia to trafne dopasowanie sposobów postępowania do specyfiki danej sprawy.
Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie. Doświadczenie, fachowość, rzetelność i zaangażowanie w każdą sprawę sprawia, że naszych Klientów nie pozostawiamy bez pomocy a ich problemów bez rozwiązań.
Dzięki połączeniu wiedzy z różnych gałęzi prawa oraz współpracy z prawnikami i specjalistami z profesji ościennych (notariusze, komornicy, doradcy podatkowi) nasi Klienci zyskują kompleksową pomoc prawną. Naszych Klientów wspieramy w podejmowaniu trudnych decyzji i budowaniu świadomości prawnej. Pełne zaangażowanie oraz nowoczesne standardy obsługi prawnej pozwalają zagwarantować naszym Klientom bezpieczeństwo prawne oraz realne oszczędności ekonomiczne.
Zależy nam na budowaniu długofalowych, trwałych relacji z Klientem. Realizacja działań zmierzająca do wskazywania Klientom najkorzystniejszych możliwych rozwiązań stanowi dla nas podstawę wykonywania zawodu.
Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Radcowie prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, która opiera się na lojalności wobec klientów, poufności i związaniu tajemnicą zawodową.

Kancelaria nie pobiera opłat za wstępne rozpoznanie sprawy polegające na analizie przewidywanego czasu jej trwania, przybliżonych kosztów oraz wysokości należnego honorarium.

ZESPÓŁ

Radca prawny Monika Ziółkowska – założyciel, koordynator

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi złożyła egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych.

W trakcie studiów naukę łączyła wraz z pracą w Kancelarii Adwokackiej Bogdana Janickiego oraz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”.

W trakcie trwania aplikacji zdobyła doświadczenia w sprawach z zakresu prawa cywilnego w tym z zakresu spraw dotyczących odszkodowań, prawa nieruchomości, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Prowadziła bieżące sprawy spółek prawa handlowego. Doradzała przy różnego rodzaju transakcjach handlowych, przygotowywała projekty umów, prowadził spory sądowe związane z realizacją obowiązków umownych oraz nadzorował proces windykacji należności w Polsce i poza jej granicami.

Jest autorką publikacji na temat zamówień publicznych, doktorantką prawa zamówień publicznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracuje także jako wykładowca i promotor prac dyplomowych na Studium Zamówień Publicznych Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Borowicza. Była uczestniczką i prelegentką licznych konferencji z zakresu prawa zamówień publicznych. Zajmuje się w szczególności zamówieniami na prace projektowe i roboty budowlane. Sprawuje nadzór prawny nad procesami budowlanymi, pomaga w dochodzeniu roszczeń pomiędzy inwestorami a wykonawcami prac.

Pomaga beneficjentom w ochronie przed procedurą zwrotu środków unijnych nałożonych na podstawie korekt finansowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, korekt finansowych oraz przeciwdziałania mobbingowi w pracy.

W wolnym czasie interesuje się teatrem oraz uprawia wędrówki wysokogórskie. Ponadto pasjonuje się podróżowaniem oraz kuchniami świata.

Agnieszka Jeżak – kierownik sekretariatu

  • sekretariat@ziolkowska-kancelaria.pl
  • a.jezak@ziolkowska-kancelaria.pl
  • kom.: + 48 692 790 808
  • tel.: + 48 42 203 25 26
  • faks: + 48 42 203 25 19
Close Menu